ช่องทางชำระเงินและ แจ้งค่าบริการ

ลูกค้าทำการชำระค่าบริการโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จากนั้นโทรแจ้งยังเจ้าหน้าที่ให้รับทราบ หรือส่งหลักฐานผ่านทางข้อความ Line เพื่อให้เจ้าหน้าที่ยืนยันการเช่ารถ

Tel :
063-1019403

Line :
@WWJCAR

ธนาคาร ไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 421-019605-1

นางสาว นริศรา แวววันจิตร

พร้อมเพย์
0872315623

นางสาว นริศรา แวววันจิตร